Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


τελευταία νέα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

 

 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων  προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες με συμβάσεις έργου Ορισμένου Χρόνου (δίμηνης διάρκειας), για κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δήμου, (Κοινόχρηστοι χώροι στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες).

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

 

                      

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

           Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) ,που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,

Δείτε περισσότερα για τα έργα στoυς παρακάτω ξεχωριστούς συνδέσμους:

ΕΡΓΟ 1

ΕΡΓΟ 2

ΕΡΓΟ 3

ΕΡΓΟ 4

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 14 Ιουλίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00   π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
«ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ

  Ο Δήμος Θέρμου ενημερώνει τους πολίτες του ότι υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλη Αποστόλου Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους κατόχους ειδικών δικαιωμάτων που δεν δηλώνουν εκτάσεις το 2015.

 

Δείτε περισσότερα εδώ.

  Δελτία Τύπου
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 15 Ιουνίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ

  Ανακοινώσεις
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος - 5η Ιουνίου

     Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αυτό που αποτελεί πρόκληση είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχή οικονομική ανάπτυξη, κατά έναν βιώσιμο μακροπρόθεσμα τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

  Δελτία Τύπου
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου

 Ψήφιση  Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Θέρμου.

 

Στο Θέρμο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 27 του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που   επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του, στο Δήμαρχο καθώς και σ΄ όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, χωριστά, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Δείτε περισσότερα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Προθεσμίες για αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

  

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4314 (ΦΕΚ 265 Α΄) για την αντιστοίχιση (αντικατάσταση) αδειών τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται προθεσμία δυόμιση ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων. 

Δείτε περισσότερα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 10 από 37Πρώτη   Προηγούμενη   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Eπόμενη   Τελευταία   

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic