Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 15 Ιουνίου 2015  ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ

  Ανακοινώσεις
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου

 Ψήφιση  Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Θέρμου.

 

Στο Θέρμο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 27 του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3/23-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που   επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του, στο Δήμαρχο καθώς και σ΄ όλους τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, χωριστά, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).

Δείτε περισσότερα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Προθεσμίες για αντικατάσταση επαγγελματικών αδειών

  

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4314 (ΦΕΚ 265 Α΄) για την αντιστοίχιση (αντικατάσταση) αδειών τεχνικών επαγγελμάτων προβλέπεται προθεσμία δυόμιση ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων. 

Δείτε περισσότερα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 22 Μαΐου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας & Β΄Αντιπρ. ΚΕΔΕ στο Διεθνές Συνέδριο

 Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας & Β΄Αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ στο Διεθνές Συνέδριο

"Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

 

Δείτε εδώ: 

Σελίδα 1

Σελίδα 2

 

 

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

           Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Πέμπτη 14 Μαΐου 2015 και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

  Ανακοινώσεις
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας - Διοργάνωση Εκδήλωσης στις 11-5-2015 στο Αγρίνιο

 Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις  12.00 στο Αγρίνιο, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Στα πλαίσια της εκδήλωσης καλούνται φορείς, επιχειρήσεις, σύλλογοι και πρόσωπα από χώρους όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και ο αθλητισμός.

Δείτε τους σκοπούς της εκδήλωσης εδώ.

  Ανακοινώσεις
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2ΜΗΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες που προέκυψαν στο οδικό δίκτυο από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στον Δήμο Θέρμου. 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Τρίτη 5 Μαϊου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 5 Μαΐου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π. μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 9 από 35Πρώτη   Προηγούμενη   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Eπόμενη   Τελευταία   

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic