Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Προστατευόμενη Ζώνη

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Μια μεγάλη περιοχή του Ανατολικού Παναιτωλικού, η οποία περιλαμβάνει το υποαλπικό τμήμα του Παναιτωλικού και μία ευρεία ζώνη γύρω από αυτό, είναι ενταγμένη στο δίκτυο προστασίας της φύσης NATURA 2000. Η περιοχή αυτή, καθώς και οι κοντινές σ’ αυτή περιοχές, αποτελούν μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που χρήζει αξιοποίησης, στα πλαίσια της αναγκαιότητας για ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού και γενικά των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ειδικά για τα ελατοδάση της περιοχής που είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA, ιδιαίτερης σημασίας είναι το δασικό σύμπλεγμα του άνω μέρους της κοιλάδας του παραποτάμου Φιδάκια, που εκτείνεται δυτικά της κορυφής Μελιός από τον Δρυμώνα έως τα Αραποκέφαλα, το δασικό σύμπλεγμα της περιοχής ανατολικά της κορυφής Μελιός, που εκτείνεται από το Νεροχώρι έως την Αμβρακιά και το Αργυρό Πηγάδι, το δασικό σύμπλεγμα Δικόρφου – Λιάκουρας, που εκτείνεται από την κορυφή Μέγα Ίσιωμα ως τον οικισμό ΄Αγιο Θεόδωρο και το δασικό σύμπλεγμα του Παρθένου ελατόδασους των Πηγών Γιδομανδρίτη.

   

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

Τα περιαστικά – προστατευτικά δάση των οικισμών Θέρμου, Ανάληψης, Δρυμώνα, Αμβρακιάς και Αμπελίων, το Δρυοδάσος της Αετόπετρας, το Δάσος Αριάς της Ανάληψης, το δάσος βελανιδιάς στα Καημένα Αμπέλια, το οποίο χαρακτηρίζεται από το μεγάλο βελανίδι που σπανίζει στη χώρα μας, τα ελατοδάση Καρβουνιάρης και Γαβριάς στην Κόνισκα, το Δάσος Αριάς στα Λημέρια Γιδομανδρίτη, το δάσος Αριάς Χρυσοβίτσας στον κάτω ρου του παραποτάμου Φιδάκια και άλλα, αποτελούν σημαντικά στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν την επισκεψιμότητα στην περιοχή. Απαιτείται, βέβαια, περαιτέρω αξιοποίησή τους, κυρίως με την κατασκευή υποδομών προσπέλασης σ’ αυτά – δασικοί δρόμοι και μονοπάτια – αλλά και με την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού που συνάδουν με τα δεδομένα κάθε επιμέρους περιοχής.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic