Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Έργα

 

 Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα των έργων που πρόκειται να εκτελεστούν στο Δήμο για το έτος 2008 ως εξής:
 
 
α) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
 
ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
1. Κατασκευή υποστέγου στο χώρο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής – 408,00 €.
2. Αλλαγή δικτύου ύδρευσης έδρας Δήμου Θέρμου – 11.500,00 €.
3. Δ/ση πρόσβασης προς περιφ. δρόμο δασυλλίου Κουρί Θέρμου - 1.785,00 €.
4. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας έδρας Δήμου Θέρμου (2006) -2.621,00 €.
5. Οδοποιία έδρας Δήμου Θέρμου [2007] – 31.778,00
 
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
1. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Αγίας Σοφίας - 12.000,00    €.
2. Συντήρηση αγροτικού δρόμου από Νερόμυλο έως θέση Καμίνια Τ.Δ. Αγίας       
    Σοφίας ( 2005) 1.368,00   € .
 
Τ.Δ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
1. Καλλιέργεια πηγής ΄Αμπλας εντός του χωριού Τ.Δ. Αετόπετρας    3.000,00 €
 
T.Δ. ΑΒΑΡΙΚΟΥ
1. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Αβαρίκου – 12.120,00 € (2007)
2. Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας Αβαρίκου 5.270,00 € (2006)
 
Τ.Δ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ
1. Κατασκευή τριών τεχνικών στη θέση Φαλιάσα Τ.Δ. Ανάληψης (2006) - 2.000,00 €
2. Τσιμεντόστρωση δρόμου από συνοικισμό Φλεσουργιά προς Γέφυρα Μπανιά 12.000,00 €.
3. Τσιμεντόστρωση δρόμου οικισμού Πούλιανης Δ.Δ. Ανάληψης 4.000,00 €
4. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Ανάληψης 12.000,00 €.
5. Ηλεκτροφωτισμός δρόμου Ανάληψης 12.000,00 €
6. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικισμό Φλεσουργιά προς επαρχιακό δρόμο Θέρμου –Ναυπάκτου (συνεχ.) (2006) 1.481,00 €
7. Συντήρηση – επισκευή κοιν. Καταστήματος Τ.Δ. Ανάληψης 12.102,00 €
8. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Αγία Παρασκευή Τ.Δ. Ανάληψης 6.900,00 €
 
Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ
1. Κατασκευή τεχνικών έργων (οχετών) Τ.Δ. Αργυρού Πηγαδίου – 5.500,00 €
2. Αλλαγή δικτύου ύδρευσης από κοινοτική πλατεία μέχρι Αθανασίου Σιαδήμα Τ.Δ. Αργυρού Πηγαδίου 3.500,00 €
 
Τ.Δ. ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ
1. Τσιμεντόστρωση δρόμων Τ.Δ. Διπλατάνου   (2006) - 4.000,00 €.
 
Τ.Δ. ΔΡΥΜΩΝΑ
1. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Τ.Δ. Δρυμώνα (2006) – 846,00 €.
2. Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Κοσκινά Τ.Δ. Δρυμώνα –9.500,00 € 
3. Βελτίωση ύδρευσης οικ. Κοσκινά Τ.Δ. Δρυμώνα – 10.000,00 €
4. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δρυμώνα (2005) 10.062,00 €
 
Τ.Δ. ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ
1. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικ. Μαραθιά Καλουδίου 2.000,00 €
2. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων οικ. Δουνέικων Καλουδίου 6.500,00 €
3. Διαμόρφωση –συντήρηση πηγών Μαυρή –Δεσπότη-Νταλιάνη οικ. Μαραθιά Τ,Δ, Καλουδίου-3.000,00 €
4. Συνέχιση κατασκευής αύλακα ομβρίων υδάτων μπρος οικιών Μπαλαφούτη Γεωργίου-Παπασάββα Σταυρούλας 1.800,00 €
5. Συντήρηση –Περίφραξη Δ.Σ. οικ. Μαραθιά Καλουδίου 2.000,00 €
6. Συντήρηση Μαρκίζας και καθαρισμός Δ.Σ. οικ. Καλουδίου 1.000,00 € 
7. Αντικατάσταση κρασπέδου και κατασκευή νέου στο Νεκροταφείο οικ. Καλουδίου – 3.000,00 €
8. Φωτισμός κεντρικού δρόμου   (από εκκλησία Αγ. Βαρβάρα) οικ. Καλουδίου –2.500,00 €
 
Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
1. Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κ. Χρυσοβίτσας – 8.350,00 €

Τ.Δ. ΚΟΝΙΣΚΑΣ
 1. Κατασκευή βρύσης εις μνήμη Β. Ντίνου Κόνισκας – 12.000,00 €
2.Δ/ση κοιν/στων χώρων Κόνισκας – 6.800,00 €
 
Τ.Δ. ΛΕΥΚΟΥ
1. Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης από Πηγάδι έως ταμπέλα Αγριλιάς - 9.000,00 €.
 
Τ.Δ. ΜΥΡΤΙΑΣ
1. Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Μυρτιάς (2007) – 12.000,00 €
2. Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Μυρτιάς (2006) – 1.252,00 €.
3. Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου Μυρτιάς – 12.000,00 €
4. Πλακόστρωση δρόμου Μυρτιάς – 12.000,00 €
5. Συντήρηση Εσωτερικής Οδοποιίας Μυρτιάς – 12.000,00 €
 
Τ.Δ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ
 1. Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Δ. Σιταραλώνων (2007) 6.000,00 €
 
Τ.Δ. ΧΑΛΙΚΙΟΥ
1. Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Χαλικίου – 9.000,00 €
2. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Χαλικίου (2006) – 2.000,00 €
 
 
β) ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
 
ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ   ΘΕΡΜΟΥ
1. Καλλιέργεια υδρομάστευσης πηγών Κλοποτάς (2007) 12.000,00 €
2. Ηλεκτροφωτισμός έδρας Θέρμου Δήμου Θέρμου - 11.000,00 €
3. Έργα Οδοποιίας έδρας Δήμου Θέρμου – 226.000,00 €
4. Επέκταση δικτύου ύδρευσης από Άγιο Κοσμά έως δασύλλιο Κουρί έδρας Δήμου Θέρμου – 25.500,00 € 
                                                            
Τ.Δ. ΑΒΑΡΙΚΟΥ
1.  Έργα Οδοποιίας Τ.Δ. Αβαρίκου - 12.120,00 €
 
Τ.Δ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ
1. Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Αετόπετρας – 11.660,00 €
 
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
1. Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ. Αγίας Σοφίας – 10.000,00 €
2. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Αγίας Σοφίας – 7.000,00 €
3. Επέκταση δικτύου φωτισμού   Τ.Δ. Αγίας Σοφίας – 6.000,00 €
 
Τ.Δ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ
1. Υδρομάστευση πηγής Καραμπέτσα και μεταφορά νερού στην πηγή Πλατανιά Τ.Δ. Αμβρακιάς (2007) 6.984,00 €
2. Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Αμβρακιάς (2007-2008) – 31.195,00 €
3. Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Αμβρακιάς – 6.984,00 €
 
Τ.Δ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ
1. Δημοτικός Φωτισμός από οικία Δημητρίου Αλεξάνδρου μέχρι οικία Σπυρόπουλου Απ. και από επαρχιακή οδό έναντι τοπικού καταστήματος   προς Παπασαββέικα οικισμού Ανάληψης Τ.Δ. Ανάληψης – 12.000,00 €
2. Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Ανάληψης    Τ.Δ. Ανάληψης 18.900,00 €
3. Δημοτικός Φωτισμός κεντρικού οικισμού Κόφτρας Τ.Δ. Ανάληψης - 12.000,00 €
4.Κατασκευή τοιχίου στο δρόμο από Λιβάδι προς Κεφαλόβρυσο Οικισμού Κόφτρας Τ.Δ. Ανάληψης – 5.000,00 €
5. Συντήρηση δρόμου από Καρτέρια προς Φλεσουριά οικισμού Φλεσουριά Τ.Δ. Ανάληψης – 6.000,00 €
6. Συντήρηση Δημοτικού Πηγαδίου οικισμού Καημένα Αμπέλια Τ.Δ. Ανάληψης – 3.000,00 € 
7. Συντήρηση – Τσιμεντόστρωση δρόμου προς οικία Κασόλα Γεωργίου οικισμού Καημένα Αμπέλια Τ.Δ. Ανάληψης – 5000,00 €
 
Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ
1. Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Αργυρού Πηγαδίου – 11.000,00 €
 
Τ.Δ. ΔΙΑΣΕΛΑΚΙΟΥ
1. Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας από εκκλησία προς Γούπετα Τ.Δ. Διασελλακίου - 6.500,00 €
2. Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Δ. Διασελλακίου – 6.700,00 €
 
Τ.Δ. ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ
1. Τσιμεντοστρώση - πλάτωμα δρόμου στη θέση Χαντάκια - πάργκινγκ Τ.Δ. Διπλατάνου - 11.000,00 €
 
Τ.Δ. ΔΡΥΜΩΝΑ
1. Εσωτερική οδοποιία οικισμού Δρυμώνα Τ.Δ. Δρυμώνα - 12.120,00 €
2. Εσωτερική οδοποιία οικισμού Κοσκινά Τ.Δ. Δρυμώνα - 9.000,00 €
3. Εσωτερική οδοποιία οικισμού Αγίας Τριάδας Τ.Δ. Δρυμώνα - 3.880,00 €
4. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού προς την οικία Ανδρέα Σ. Παπακωστόπουλου Τ.Δ. Δρυμώνα – 1.000,00 €
5. Ηλεκτροφωτισμός Πλατειών Τούρλας και Άνω Δρυμώνα Τ.Δ. Δρυμώνα – 2.000,00 € 
6. Επισκευή δεξαμενής   άρδευσης Μπαμπατσικέικα οικισμού Δρυμώνα Τ.Δ. Δρυμώνα – 1.700,00 €
7. Διαμόρφωση χώρου βρύσης Μπουγέικα και Μπαμπατσικέικα οικισμού Δρυμώνα Τ.Δ. Δρυμώνα 2.300,00 €
 
Τ.Δ. ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ
1. Οδοποιία οικισμού Καλουδίου Τ.Δ. Καλουδίου – 7.900,00 €
2. Διαμόρφωση προαυλίου χώρου κοιν καταστήματος Τ.Δ. Καλουδίου - 1.500,00 €
 
Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
1. Οδοποιία Τ.Δ. Κάτω Χρυσοβίτσας - 7.185,00 €
2. Ανάπλαση χώρου κεντρικής πλατείας   Τ.Δ. Κάτω Χρυσοβίτσας - 4.000,00 €
3. Διαμόρφωση χώρου νέου Κοιμητηρίου Κάτω Χρυσοβίτσας   Τ.Δ. Κάτω  
 Χρυσοβίτσας – 1.000,00 €
 
Τ.Δ. ΚΟΝΙΣΚΑΣ
1. Δίκτυο ύδρευσης από δεξαμενή Ράχη χώρα έως βρύση Πηγάδι Τ.Δ. Κόνισκας -3.000,00 €
2. Οδοποιία Τ.Δ. Κόνισκας – 6.800,00 €
3. Συντήρηση κοιν/στων   χώρων   Τ.Δ. Κόνισκας – 6.800,00 €.
4. Συντήρηση δρόμου Πούλινο έως Μύλο Στενών Ευήνου Διατηρητέο Τ.Δ. Κόνισκας – 12.000,00 € .
 
Τ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ
1. Βελτίωση κτιριακής υποδομής δημοτικού αναψυκτηρίου Κοκκινόβρυσης Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης – 6.900,00 €
2. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Αγίου Θεοδώρου Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης – 4.000,00 €
3. Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας οικισμού Κοσίνας Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης – 3.000,00 €
 
Τ.Δ. ΛΕΥΚΟΥ
1. Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού Τ.Δ. Λευκού – 11.000,00 €
2. Αποκατάσταση τοιχίου στον οικισμό Παλιούρι Τ.Δ. Λευκού – 2.000,00 €
 
Τ.Δ. ΜΥΡΤΙΑΣ
1. Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Α. Μυρτιάς Τ.Δ. Μυρτιάς - 24.000,00 €
2. Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Κ. Μυρτιάς Τ.Δ. Μυρτιάς - 24.000,00 €
 
Τ.Δ. ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ
1. Οδοποιία Τ.Δ. Νεροχωρίου - 11.000,00 €
 
Τ.Δ. ΠΑΜΦΙΟΥ
1. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων   (στη θέση Νεράκια από αποθήκη Ι.Φίφη προς πηγάδι και προς οικία Δ. Πύργα   180 μ. και από αποθήκη Ν. Κούτα προς Μελίσσια 180 μ.) Τ.Δ. Παμφίου 9.000,00 €
2. Κατασκευή πολλαπλών στο δίκτυο ύδρευσης Τ.Δ. Παμφίου (2007)-2.000,00 €
3. Προμήθεια και τοποθέτηση εναερίων λαμπτήρων και 4 φωτιστικών στύλων Τ.Δ. Παμφίου (2007) – 4.000,00 €
                                 Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
1. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δρόμων Τ.Δ. Πετροχωρίου   - 12.000,00 €
2. Συντήρηση αγροτικών δρόμων    Τ.Δ. Πετροχωρίου – 6.000,00 €
3. Συντήρηση νεκροταφείου Αγ. Θωμά Τ.Δ. Πετροχωρίου – 12.000,00 €
4. Πλακόστρωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Πετροχωρίου –12.000, 00 €
 
Τ.Δ. ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ
1. Εσωτερική Οδοποιία (ασφαλτόστρωση δρόμων) Τ.Δ. Σιταραλώνων – 22.450,00 €
2. Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Σιταραλώνων (2007) –
     10.000,00 €
 
Τ.Δ. ΧΑΛΙΚΙΟΥ
1. Οδοποιία Τ.Δ. Χαλικίου 11.000,00 €
                          
Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
1. Εσωτερική Οδοποιία Τ.Δ. Χρυσοβίτσας - 15.000,00 €
               
 
γ) ΕΡΓΑ    Γ΄ Κ.Π.Σ.
 
1. Αγροτική Οδοποιία Δήμου Θέρμου -   38785,00 €   (Συνεχ.) 
2. Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ανάληψης, Αγίας Σοφίας & Μυρτιάς - 112.500,00 € (Συνεχ.)
3. Διαμόρφωση θέσης θέας   Ανάληψης Δήμου Θέρμου-   19.765,00 €   (Συνεχ.)
4. Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Αμβρακιάς Δήμου Θέρμου – 148.700,00 € (Συνεχ)
5. Διαμόρφωση θέσης θέας στο Δ.Δ. Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου, Αδιάθετες πιστώσεις – 77.850,00 € (Συνεχ)
6. Διαμόρφωση θέσης θέας στο Δ.Δ. Δρυμώνα Δήμου Θέρμου – 6.340,00 € (Συνεχ)
7. Διαμόρφωση πηγών στο Δ.Δ. Αβαρίκου Δήμου Θέρμου - 47.889,00 € (Συνεχ)
8. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πηγών Αγίας Σοφίας Δήμου Θέρμου - 23.111,00 € (Συνεχ)
9. Ενίσχυση Λαογραφικών Μουσείων Θέρμου, Ανάληψης & Κόνισκας Δήμου Θέρμου - 86.000,00 € (Συνεχ)
10. Διαμόρφωση παραδοσιακού αλωνιού στο Δ.Δ. Κόνισκας Δήμου Θέρμου - 70.000,00 €     (Συνεχ)        
11. Αποκατάσταση υδρόμυλου Στενών Ευήνου Δ.Δ. Κόνισκας Δήμου Θέρμου - 115.000,00 €    (Συνεχ)        
12. Διαμόρφωση παραλίμνιου τοπίου Μυρτιάς Δήμου Θέρμου, Αδιάθετες πιστώσεις – 200.000,00 € (Συνεχ)
13. Ανάδειξη θέσης θέας στα Αμπέλια Δ.Δ. Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου – 146.627,00 € (Συνεχ)
14. Βελτίωση – ενίσχυση Λαογραφικού – Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Θεοδώρου Δ.Δ. Κοκκινόβρυσης - 60.500,00 € (Συνεχ)
15. Αποχέτευση ακάθαρτων λυμάτων Θέρμου – 277.991,00 € (Συνεχ)
16. Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων έδρας και Δ.Δ. Πετροχωρίου – 209.900 € (Συνεχ)
17. Συνέχιση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων έδρας Δήμου Θέρμου ( Οικ Καλύβια – Νέα Οικόπεδα- οδός Αρχαιοτήτων ) 400.000,00 € (Συνεχ)
 
 
 
δ) ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
 
1. Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Θέρμου – 442.000,00 € (Συνεχ)
2. Αποπεράτωση δημοτικού ξενώνα Δ.Δ. Κόνισκας - 155.000,00 € (Συνεχ)
3. Εγκατάσταση συστημάτων χλωρίωσης στις δεξαμενές ύδρευσης Δημοτικών  Διαμερισμάτων Δήμου Θέρμου -24.000,00 € (Συνεχ)
4. Βελτίωση Οδοποιίας στο τμήμα Δρυμώνα – Νεροχώρι – 61.335,00 € (Συνεχ)
5. Κατασκευή τμημάτων δικτύων ακαθάρτων της έδρας Θέρμου – 66.500,00 € (Συνεχ).
6. Συνέχιση εργασιών Σεμιναριακού –Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θέρμου β΄Φάση   - 99.000,00 € (Συνεχ)7.Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης των Δ.Δ. Αγίας Σοφίας- Μυρτιάς – 71.740,13 € (Συνεχ)
8. Υδροδότηση οικοπέδων Δ. Θέρμου - 26.000,00 € (Συνεχ)
9. Ολοκλήρωση Σεμιναριακού –Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θέρμου – 150.000,00 € (Συνεχ)
10. Μελέτες αποχέτευσης – 18.000,00 € (Συνεχ)
11. Μελέτες Οδοποιίας - 179.175,00 € (Συνεχ)
12. Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Διπλατάνου - 46.000,00 € (Συνεχ)
13. Προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού συγκροτήματος στη Γεώτρηση Κοδέλα Δήμου Θέρμου- 16.000,00 € (Συνεχ)
14. Μελέτη υπαίθριου θεάτρου Θέρμου - 2.800,00 € (Συνεχ)
15. Αποπεράτωση Σεμιναριακού –Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου - 48.926,00 € (Συνεχ)
16. Συνέχιση εργασιών Σεμιναριακού –Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμου -7.609,00 € (Συνεχ)
17. Βελτίωση Οδοποιίας Τ.Δ. Διασελλακίου -82.000,00 € (Συνεχ).
18. Ανόρυξη υδρευτικής Γεώτρησης στον οικισμό Μαραθιά Τ.Δ. Καλουδίου – 50.000,00 € (Συνεχ)
19. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και τμήματος αγωγού ακαθάρτων στο Δήμο Θέρμου – 25.000,00 € (Συνεχ)
20. Μελέτες έργων υποδομής - 180.000,00 € ( 80.000,00 € για το έτος 2008)
21. Επέκταση δικτύων Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων 100.000,00 €
22. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία του οικισμού Αγίου Θεοδώρου Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης. 12.000,00 €
23. Κτιριακές εργασίες στο Λαογραφικό –Πολιτιστικό κέντρο Αγίου Θεοδώρου Κοκκινόβρυσης 12.000,00 €
24. Βελτίωση οδοποιίας του Τ.Δ. Παμφίου Δήμου Θέρμου 30.000,00 €
25. Συντήρηση χωμάτινου οδικού δικτύου Δήμου Θέρμου 100.000,00 € (80.000,00 από    ΘΗΣΕΑ και 20.000,00 από το Δήμο { 40.000,00 € για το έτος 2008}
26. Βελτίωση πρόσβασης σε βοσκοτόπους & σε τοπία φυσικού κάλλους Δήμου Θέρμου 100.000,00 €
27. Βελτίωση κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου Θέρμου 70.000,00   € (50.000,00 € για το έτος 2008).
28. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Ανάληψης Δήμου Θέρμου 200.000,00   € ( 131.000,00 από ΘΗΣΕΑ και 69.000,00 € από το Δήμο).
29. Ανάπλαση Πλατείας του Τ.Δ. Κόνισκας Δήμου Θέρμου 60.000,00   €          
30. Ανάπλαση Πλατείας του Τ.Δ. Χρυσοβίτσας Δήμου Θέρμου 70.000,00   €     
31. Ανάπλαση χώρου Πηγών του Τ.Δ. Αγίας Σοφίας   Δήμου Θέρμου 50.000,00   €         
32. Επένδυση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία του Τ.Δ. Αβαρίκου Δήμου Θέρμου 35.000,00   €   
33. Ανάδειξη θέσης θέας στα Αμπέλια Τ.Δ. Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου 24.000,00   €  
34. Αγορά & απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή δημοτικών έργων 250.000,00 € (200.000,00 € για το έτος 2008)
35. Βελτίωση Ύδρευσης Δήμου Θέρμου 250.000,00   €
36. Προμήθεια τεχνικού –μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Θέρμου 190.000,00   €
37. Διαμόρφωση χώρου εισόδου Τ.Δ. Πετροχωρίου Δήμου Θέρμου 80.000,00   €          
38. Ανάπλαση Πλατείας του Τ.Δ. Σιταραλώνων Δήμου Θέρμου 80.000,00   €                                         
39. Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στη θέση Αλωνάκι του Τ.Δ. Καλουδίου Δήμου Θέρμου 40.000,00   €                                    
40. Βελτίωση θέσης θέας   του Τ.Δ. Δρυμώνα Δήμου Θέρμου 25.000,00   € 
41. Ανάδειξη παραλίμνιου τοπίου Τ.Δ. Μυρτιάς Δήμου Θέρμου 200.000,00   €    
 
                                                                

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic