Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Ανακοινώσεις

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής Αιτήσεων από τους δυνητικά ωφελούμενους του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ, έως 26  Αυγούστου 2015 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση - Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

             Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, άρθρο 65 παρ.5  του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και του άρθρου 3 παρ. 3β του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Δευτέρα  3 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00, με θέμα ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 4 Αυγούστου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00   π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ &ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλοακαρνανίας να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής
ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

 

  Ανακοινώσεις
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧOΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Παρακαλούνται οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στo ΚΔΑΠ ΘΕΡΜΟΥ να προσκομίσουν επικυρωμένα  τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8/2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γλαβάς Σωτήρης, Δημαρχείο Θέρμου, τηλ. 2644360100 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση - Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 παραγ. 6 του Ν.3852/2010 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την  21 Ιουλίου 2015  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στo  θέμα που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού

 

 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυο (2) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων  προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και εποχικές ανάγκες με συμβάσεις έργου Ορισμένου Χρόνου (δίμηνης διάρκειας), για κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δήμου, (Κοινόχρηστοι χώροι στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες).

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

 

 

                      

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

           Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 61 του N.4257/2014 (ΦΕΚ 14.4.2014) ,που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,

Δείτε περισσότερα για τα έργα στoυς παρακάτω ξεχωριστούς συνδέσμους:

ΕΡΓΟ 1

ΕΡΓΟ 2

ΕΡΓΟ 3

ΕΡΓΟ 4

 

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 14 Ιουλίου 2015  ημέρα Τρίτη και ώρα  10.00   π.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 8 από 35Πρώτη   Προηγούμενη   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Eπόμενη   Τελευταία   

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic