Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Προκηρύξεις

Πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παραγ.11 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 - Δείτε εδώ 

  Προκηρύξεις
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  Προκήρυξη  - Απόσπασμα

 

  Προκηρύξεις
Παράταση 2ης Πρόσκλησης για επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ

 Η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων για το ΤΟΠΣΑ παρατείνεται έως την 30/09/2014. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ

  Προκηρύξεις
Προκήρυξη Πρόσληψης


Βρείτε την προκύρηξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Θέρμου, που εδρεύει στο Δήμο Θέρμου εδώ.

  Προκηρύξεις

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic