Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Γέφυρες

 

Τα περισσότερα γεφύρια που συναντάμε στην περιοχή είναι χτισμένα με­τά το 1830 και οι τύποι τους είναι τα λιθόχτιστα τοξωτά γεφύρια, οι μεταλλικές γέφυρες, οι τσιμεντένιες γέφυρες και οι κρεμαστές πεζογέφυρες.
 
 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΑΡΤΟΤΙΒΑΣ
 
Στον Εύηνο και τους παραπόταμους του σώζονται ακόμη αρκετά πέτρινα γεφύρια, όπως της Αρτοτίβας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο και ομορφότερο μονότοξο γεφύρι της Δυτικής Ελλάδας με 25  άνοιγμα και ύψος 12,5 m, χτισμένο - ίσως σε αρχαιότερα θεμέλια - γύρω στα 1450 επί ενετοκρατίας της Ναυπάκτου.
 
 
 
ΑΛΛΕΣ ΛΙΘΟΧΤΙΣΤΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
 
Υπάρχουν αξιόλογα λιθόχτιστα μονότοξα γεφύρια, άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο εντυπωσιακά.  
 
Τα πιο αξιόλογα από αυτά είναι:
  • Η Γέφυρα της Μυρτιάς στις Πηγές της Άνω Μυρτιάς   
  • Η Γέφυρα της Διποταμιάς στον Γιδομαντρίτη

Επίσης, υπάρχουν και άλλες μικρότερες, όπως στη Μελίγκοβα, στην Αμβρακιά, στο Χαλίκι και κατά μήκος των δρόμων Αγρινίου – Θέρμου και Ναυπάκτου Θέρμου.

 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ
 
Γέφυρα Βαλτσορέματος
 
Η παλιά μεταλλική γέφυρα με το ξύλινο δάπεδο στο Βαλτσόρεμα, κοντά στην Κάτω Χρυσοβίτσα, που χρησιμοποιούνταν ως πρόσφατα, που κατασκευάστηκε καινούρια γέφυρα στο σημείο αυτό, για τη σύνδεση της Βόρειας Ναυπακτίας με το Θέρμο, αποτελεί μια εντυπωσιακή γέφυρα αυτού του είδους.
 
 
 
 
Γέφυρα Μπανιά
 
Η παλιά μεταλλική γέφυρα στη θέση Μπανιά στη διαδρομή Ναύπακτος – Θέρμο, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για τη συγκοινωνία, αποτελεί επίσης εντυπωσιακή γέφυρα αυτού του είδους.
 
 
ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ
 
Πρόκειται για κρεμαστά συρμάτινα πεζογέφυρα που ήταν συχνόχρηστα στον Εύηνο και στους παραποτάμους του. 
Χαρακτηριστικά γεφύρια αυτού του είδους είναι τα εξής:
  • Στον Εύηνο στη θέση Πόρος
  • Στην Καμαρούλα Γιδομανδρίτη
  • Στους Παλιόμυλους Κοσινορέματος (κοντά στη Διποταμιά στο μονοπάτι προς Αμβρακιά)
  • Στην Κοιλάδα των Νεράιδων Γιδομανδρίτη
 
ΚΑΡΕΛΙΑ
 
Ως ένα είδος γέφυρας θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα καρέλια, που χρησιμοποιούνταν σε ποτάμια με πλατιά κοίτη που δεν ήταν εύκολο να κατασκευαστούν γέφυρες.
 
Τέτοιου είδους κατασκευές χρησιμοποιούνταν στον Εύηνο και υπάρχουν ακόμη απομεινάρια στην Κάτω Χρυσοβίτσα και στην Κόνισκα.
 
 
 
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ
 
Τσιμεντένιες πεζογέφυρες,που κατασκευάστηκαν τον 20ο αι. σε αντικατάσταση των ξύλινων ή συρμάτινων γεφυριών, αποτελούν αξιοπρόσεκτα στοιχεία αυτής της κατηγορίας, που θα μπορούσαν με την κατάλληλη διαμόρφωσή τους, όπως πλακόστρωση με πέτρα και τοποθέτηση ξύλινων κάγκελων προστασίας, να χρησιμοποιηθούν στην προσέλκυση τουριστών, ως απαραίτητα στοιχεία των μονοπατιών τα οποία εξυπηρετούν, εφόσον αυτά ενταχθούν σε ένα συνολικότερο σχεδιασμό προσέλκυσης τουριστικού ρεύματος.
 
Τέτοιου είδους γέφυρες υπάρχουν δύο διατηρημένες σε άριστη κατάσταση στην Κοιλάδα των Νεράιδων Γιδομανδρίτη κ.α..  

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic