Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Δημοτικά Έργα

 

Ε) ΕΡΓΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ , ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΛΠ.)
 
1.Εργασίες αναβάθμισης γηπέδου Θέρμου 40.000,00 € (ΕΛΛΑΔΑ 2004) Συνεχ.
2.Επεκτάσεις ΦΟΠ του Δήμου μας -15.000,00 €
3. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Οδοποιίας Τ.Δ. Ανάληψης για την αποκατάσταση ζημιών - 37.500,00 €
4.Κατασκευή τοιχίου οικισμού Κοσκινά Δρυμώνα για την αποκατάσταση ζημιών - 7.000,00 €
5.Αποπεράτωση - κατασκευή τοιχίου οικ. Πίνης Αβαρίκου για την αποκατάσταση ζημιών   -5.000,00 €
6.Έργα Οδοποιίας έδρας Δήμου για την αποκατάσταση ζημιών –67.240,00 €
7.Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην πόλη Θέρμου (Καμπουλάκι – Κολωνάκι – Υφαντέικα) (συνεχ). – 9.000,00 €
8.Διαμόρφωση χώρου εισόδου σχολείου Θέρμου- 55.000,00 €
9.Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγίας Σοφίας για την αποκατάσταση ζημιών – 12.000,00 €
10.Συντήρηση υδρομάστευσης Διασέλλου Κ.Χρυσοβίτσας για την αποκατάσταση ζημιών – 1.000,00 €
11.Καθαρισμός δρόμων Χαλικίου – 2.000,00 €
12.Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης οικισμού Κοσκινάς Δρυμώνα – 2.000,00 €
13.Κατασκευή μάνδρας Αετόπετρας – 3.700,00 €
14.Κατασκευή φρεατίου συγκέντρωσης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων έδρας Δήμου Θέρμου ( συνεχ) – 2.465,00 €
15.Διαπλάτυνση δρόμου από Θέρμο προς Πετροχώρι – 12.000,00 €
16.Κατασκευή στεγάστρου στην οροφή του Δημαρχιακού Μεγάρου (συνεχ.) 6.400,00 €
17.Κατασκευή τοιχίου αντιπλημμυρικής προστασίας στο χείμαρρο Θέρμου για την αποκατάσταση ζημιών – 4.356,06 €
18.Κατασκευή μανδρότοιχου πλησίον οικίας Χρ. Καλτσή Κεντρικού Οικισμού Ανάληψης – 1.500,00 €
19.Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Δ. Μυρτιάς για την αποκατάσταση ζημιών – 3.000,00 €
20.Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Θέρμου – 60.000,00 €
21.Κατασκευή πάρκινγκ στο Τ.Δ. Ανάληψης με παράλληλη διευθέτηση αρδευτικού αύλακα για την αποκατάσταση ζημιών- 4.000,00 €
 
 
ΣΤ)    ΜΕΛΕΤΕΣ
 
1.Τοπογραφικό Διάγραμμα για τη γεώτρηση στο Κόκκινο Στεφάνι Μυρτιάς - 500,00 €
2.Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του δρόμου Τριανταφυλέικα – Κόνισκα – 2.360,00 €
3.Εκπόνηση Μελέτης Μηχανισμών του Υπαίθριου Μουσείου Υδροκίνησης- 15.000,00 €
4.Εκπόνηση Μελετών έργων υποδομής (συνεχ) – 120.000,00 €
5.Τοπογραφικό Διάγραμμα στην είσοδο Τ.Δ. Πετροχωρίου - 952,00 €
6.Τοπογραφικό Διάγραμμα στη θέση Αλώνια Τ.Δ. Πετροχωρίου - 238,00 €
7.Τοπογραφικό Διάγραμμα στην έδρα του Δήμου Θέρμου απέναντι από τη ΔΕΗ - 1.785,00 €
8.Αποτύπωση καθορισμού ορίων Τ.Δ. Ανάληψης και οικισμών αυτού – 1.500,00 €

 

                                                   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ‘ΘΗΣΕΑΣ’    ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Α/Α
ΕΡΓΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 45%
1
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΟΝΙΣΚΑΣ
168.638,37
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
2
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΧΩΡΙ
177.100,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
134.041,66
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
4
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.ΘΕΡΜΟΥ
331.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
5
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ Δ. ΘΕΡΜΟΥ
66.460,18
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
6
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΟΥ
270.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
7
ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
200.000,00
ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ
8
ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
10.000,00
ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ
9
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠ. ΔΙΑΜ. ΔΙΑΣΕΛΑΚΙΟΥ
83.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
10
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 4X4
25.000,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
11
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠ.ΔΙΑΜ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ
 
14.000,00
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
12
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Δ.ΘΕΡΜΟΥ
72.000,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
13
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
50.000,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
14
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ Τ.Δ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ
50.000,00
ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
25.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
16
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
150.000,00
ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
17
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
70.000,00
ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ
18
ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ Κ΄ ΜΑΓΚΑΝΟΠΗΓΑΔΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
80.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
19
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
75.643,80
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
20
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ Τ.Δ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
24.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
21
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
131.000,00
ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
22
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Δ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
60.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
23
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Δ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
70.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
24
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Δ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
50.000,00
ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
25
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Τ.Δ ΑΒΑΡΙΚΟΥ 
35.000,00
ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
26
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
100.000,00
ΕΚΠΟΝΟΥΝΤΑΙ
27
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ ΠΑΜΦΙΟΥ
30.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
28
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ
12.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
29
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τ.Δ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ 
12.000,00
ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
30
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Δ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
80.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
31
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΑΚΙ ΤΟΥ Τ.Δ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
40.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
32
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΤΟΥ Τ.Δ ΔΡΥΜΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
25.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
33
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
80.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35%
34
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
638.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
35
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ  ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
80.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
36
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
18.000,00
ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ
37
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Δ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
149.150,00
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
38
ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Δ ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ
46.000,00
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 
39
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΚΟΔΕΛΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
16.000,00
 ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
40
ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
250.000,00
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
41
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
180.000,00
ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
42
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ
450.000,00
ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
43
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
80.000,00
ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
44
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ
75.000,00
ΠΡΟΕΝΤΑΞΗ
 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ :
4.783.034,01 €
 

 
                                                                                   
 

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic