Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Αναβαθμίδες

 

Ένα ενδιαφέρον είδος «γλυπτικής τοπίου» είναι οι παράλληλοι αναβαθμοί γης (πεζούλες) που είχαν δημιουργηθεί με ξερολιθιές στα εδάφη με μεγάλη επικλινότητα, στις βουνοπλαγιές, προκειμένου να συγκρατούν το χώμα και να καταστούν έτσι κατάλληλες για καλλιέργεια. Οι αναβαθμίδας (πεζούλες) επίπεδες ή κεκλιμένες ανάλογα με την κλί­ση του εδάφους ήταν πάντα η σημαντικότερη απ' όλες τις εναλλακτικές μορφές συστηματοποίησης και βελτίωσης των εδαφών στις ορεινές περιοχές.
 
Οι κακοτράχαλες πλαγιές με πολύ κόπο και χρόνο γίνονταν περιουσίες και χωράφια καλλιεργήσιμα. Με καθαρισμό, πότισμα, φυσικά λιπάσματα και καλλιέργεια, τόποι μικρής παραγωγής βελτιωνόταν από τους ανθρώπους.
 
Η διάταξη των αναβαθμίδων είναι παράλληλη με τις ισοϋψείς και η θέση της «βασικής αναβαθμίδας» πολλές φορές δεσμεύεται από μεγάλους βράχους ή μεγάλα δέντρα.
 
Οι αναβαθμίδες αποτελούσαν ένα σπουδαίο αγροτικό οικοσύστημα με μεγάλη οικολογική σημασία. Πληθυσμοί άγριων ζώων με φωλιές στα γύρω δάση και πολλά πουλιά έβρισκαν τροφή στις καλλιέργειες στις πεζούλες. Τα έντομα, οι κυνηγοί τους, αρπακτικά πουλιά και θηλαστικά ζούσαν απ' τις καλλιέργειες και η αλυσίδα συνεχίζονταν με άγρια σαρκοφάγα. Σήμερα όλοι αυτοί οι πληθυσμοί συρρικνώθηκαν ή χάθηκαν.
 
Σήμερα οι αναβαθμίδες θεωρούνται μεγάλης κλίμακας, έργα τέχνης με αισθητική και πολιτιστική αξία. Οι πεζούλες της περιοχής δεν συντηρούνται και καταστρέφονται αφού οι ορεινές καλλιέργειες έχουν εγκαταλειφθεί λόγω του ότι απαιτούν χέρια και πρωτόγονα μέσα. Η άγρια βλάστηση τις καταλαμβάνει και η ταχύτητα απορροής αυξάνεται με αποτέλεσμα τη διάβρωση του εδάφους.
 
Η διάσωση των αναβαθμίδων - επειδή ήταν συνυφασμένες με τη χρήση τους από τους ανθρώπους - με εξωγενείς επεμβάσεις είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αφού καλύπτουν πολύ μεγάλες περιοχές.
 
Στην ορεινή περιοχή του Θέρμου οι αναβαθμίδες έχουν μικρό πλάτος (συχνά 2- 6 μ.) λόγω μεγάλης αρχικής κλίσης, είναι κατασκευασμένες με ξερολιθιές - με λίθους από τον ίδιο τον αγρό - και διαμορφώνονται με μικρή κλίση για φυσική στράγγιση του εδάφους.
 
Πάντως, αποτελούν μια ξεχωριστή εικόνα της ορεινής περιοχής του Δήμου που αιχμαλωτίζει το βλέμμα του επισκέπτη. Χαρακτηριστικές εικόνες αυτής της μορφής συναντάμε στα παραποτάμια αγροκτήματα και στα Κούρβουλα του Γιδομανδρίτη και στην Αμβρακιά, χωρίς να απουσιάζουν και από τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές. Η διάσωσή τους σε κάποιες περιπτώσεις που είναι δυνατό, ώστε να διασωθούν οι μνήμες και να συντελέσουν στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή θεωρείται αναγκαία.

Κάνοντας τέλος μια αναφορά σε κάποια άλλα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θέρμου που καταγράφονται ως αξιοθέατα αναφέρουμε τα εξής: Τα παραδοσιακά σπίτια, τα γκαλντερίμια, τα μονοπάτια, τα μαντριά, οι στέρνες κ.α., που διατηρούνται σε άλλες περιπτώσεις σε καλή και σε άλλες σε μέτρια κατάσταση, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της τοπικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που μπορούν να ενταχθούν σε ένα πλαίσιο τουριστικής ανάπτυξης.

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic