Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου συνήλθε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στις 6.00μ. μ. η ώρα, στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου για συνεδρίαση, μετά από την 1/25-1-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε στο Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 95 και 96 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώΤο Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου συνήλθε σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στις 6.00 μ. μ. η ώρα, στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου για συνεδρίαση, μετά από την 1/25-1-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε στο Δήμαρχο και σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 95 και 96 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν εδώ

Το διαβιβαστικό της απόφασης μπορεί να βρεθεί εδώ

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic