Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Ελαιοτριβεία

Υπάρχουν στην περιοχή παραδοσιακά ελαιοτριβεία, με πιο χαρακτηριστικό αυτό του Πετροχωρίου, στην αυλή του οποίου υπάρχει μαγκανοπήγαδο. Το σημείο αυτό προορίζεται για τη δημιουργία Μουσείου Ελιάς.


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic