Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Ανακοινώσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ

 Δείτε τον πίνακα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση. Πράξη: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία»

 Ενημερωτική Συνάντηση

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Ώρα 11:00 π.μ.

στο Συνεδριακό Κέντρο του Δημαρχείου Θέρμου 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.<

  Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΒΑ

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ "ΤΕΒΑ" 2015  εδώ, καθώς επίσης και τα ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΒΥΣ για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΈΝΣΤΑΣΗΣ εδώ.         

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

           Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  θέματα  ημερήσιας διάταξης που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

 Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν3852/10 σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την Παρασκευή δεκαέξι (16) Οκτωβρίου  2015 και ώρα 11:00  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
Το Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας ∆ήµου Θέρµου

Ανακοινώνει τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράµµατος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

  Ανακοινώσεις
Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση - Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015

 

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 9 Οκτωβρίου 2015  ημέρα Παρασκευή και ώρα  13.30 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  θέματα που μπορείτε να δείτε εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

 Η Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμου

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

την ανάθεση έργου καθαρισμού, με σύμβαση μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης

καθαριστή -καθαρίστριας  διάρκειας 08 μηνών (Νοέμβριος 2015 - Ιούνιος 2016) για τον καθαρισμό

οκτώ (08) αιθουσών του Γυμνασίου-Λυκείου Θέρμου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

  Ανακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Γνωστοποιούμε ότι το Τεχνικό Γραφείο του Δήμου Θέρμου την 09/10/2015, ώρα 10:10 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την παραπάνω επιτροπή στο γραφείο του  Αντιδημάρχου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

  Ανακοινώσεις
Αγιασμός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΠΕ 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

  Ανακοινώσεις
Σελίδα 6 από 35Πρώτη   Προηγούμενη   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic