Θέρμου
Small text Medium text Large text

αναζήτηση


Υπηρεσίες

 

       ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   ΔΗΜΟΥ
 
 
       Α. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 
       1. Ανδρεοπούλου Δήμητρα
       2. Μπαμπάτσικος Απόστολος
       3. Πολυχρόνου Μαρία
       4. Παπαστεργίου  Ελένη
      
                
       Β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      
        1. Γλαβάς Σωτήριος
        2. Ξενοφώντας  Κατσαρός
        3. Βασίλειος  Κόκκοτος 
                               
       
         Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
        1 Νέλσων Αθανασόπουλος 
        2. Παρασκευή Καραγκούνη
        3. Νικόλαος Παπούτσης
        4. Κων/νος  Κουκούτσης
 
 
       Δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
       1. Απόστολος Τσινιά  
       2. Κων/νος Χασάπης
       3. Γεώργιος Χασάπης
       4. Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος
       5. Θεμιστοκλής  Κομπούρας  
       6. Καρβούνης Γεώργιος
       7. Τσίρκας Ιωάννης
       8. Κωστοπούλου Αθηνά
       9. Κουτσοκώστας Ευάγγελος 
                              
       Ε. ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 
       1. Αθανάσιος Ρισβάς          
       2. Ελένη Παναγοπούλου
       3. Σπυριδούλα Καφρίτσα
      

 

ΝΕΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ
ΘΕΡΜΟΥ – ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ο Δήμος Θέρμου ανακοινώνει ότι ταυτόχρονα με τους ισχύοντες τηλεφωνικούς αριθμούς βρίσκονται σε λειτουργία και οι παρακάτω αριθμοί της τηλεφωνίας ‘Σύζευξις’
Από την 1η Ιουλίου 2008 θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο αυτοί οι αριθμοί.


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
26443 60100
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
26443 60120
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
26443 60121
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Α΄
26443 60128
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Β΄ κ Γ΄     
26443 60131
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
26443 60130
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-Δ.Σ.
26443 60111 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
26443 60129
 26443 60124 
26443 60133
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
26443 60122
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
26443 60136
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ-ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
26443 60125
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
26443 60127

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by SingularLogic