Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 23/6/2017

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή  23 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Έκθεση  της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου  από 1-1-2017 έως 31-3-2017

2ον Έγκριση Πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ Αγρινίου στο Δήμο μας για το Σχολικό έτος 2017-2018

3ον Δημιουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας  (Σ. Δ. Ε.) στο Δήμο Θέρμου

4ον  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

5ον Διαγραφές – μειώσεις χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους

6ον Προτάσεις Τ. Κ. Αβαρίκου

7ον Προτάσεις Τ. Κ. Θέρμου

8ον Προτάσεις Τ. Κ. Καλουδίου

9ον Προτάσεις Τ. Κ. Λευκού

10ον Προτάσεις Τ. Κ. Πετροχωρίου

11ον  Προτάσεις  Τ. Κ. Σιταραλώνων

12ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23-06-2017

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 19/6/2017

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 19 Iουνίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00  π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ

1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του πάρκιν πριν το Γυμνάσιο κατά την θρησκευτική πανήγυρη από 25 έως 28/8/2017.

 

2ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 235,00 € αποζημίωσης στον Αλέξανδρο Σιαδήμα του Χρήστου για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν εξαιτίας λακκούβας που δεν επιδιορθώθηκε στην επαρχιακή οδό Θέρμου – Πετροχωρίου.

 

3ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017.

 

4ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

 

5ο: Έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού 13.530,00 € του αιτήματος για εξωδικαστική – συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του Δήμου Θέρμου της εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο DEMOTIS κατά του Δήμου Θέρμου μετά από την έκδοση της υπαριθμ. ΔΔΠΠ285/2017 διαταγή πληρωμής.

 

6ο:Ορισμός δικηγόρου για το αίτημα του Ιωάννη Χρυσανθόπουλου εργολάβου καθαριότητας, κατοίκου Ναυπάκτου για οφειλή ποσού από εργασία μεταφοράς απορριμμάτων στις ΤΚ Θέρμου, Διασελλακίου, Σιταραλώνων , Παμφίου, Μαραθιά, Κάτω Χρυσοβίτσας, Αβαρίκου ,Πίνης, Ανάληψης [Κόφτρας, Φλεσουργιά, Πούλιανης, Καλουδίου οικ. Δουνέικα] στο ΣΜΑ από 1/11/2015 έως 31/12/2015 και έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης .

 

7ο:Ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης για την εξώδικη επίλυση της διαφοράς του Δήμου Θέρμου με τον Γεώργιο Χασάπη του Δημητρίου έμπορο , κατοίκου Θέρμου για απαίτηση αυτού από την προμήθεια υλικών ύδρευσης για την Τ.Κ. Λευκού τα οποία ο Δήμος Θέρμου προμηθεύτηκε από το κατάστημά του εκ ποσού 14.446,00 € μετά την απόρριψη του υπ. αριθμ. 73 χρηματικού εντάλματος του Δήμου Θέρμου δια της υπ΄ αριθμ. 73/2016 πράξης της αναπληρώτριας επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το νομό Αιτ/νίας και έγκριση , διάθεση – δέσμευση πίστωσης.  

 

8ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 33.639,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για τις:« Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες σε Τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου »

 

9ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 64.000,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για : «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τοπικές Κοινότητες Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς, Σιταραλώνων, Παμφίου, Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου»

 

10ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 30.000,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Συντήρηση οδοποιίας τμήματος Ανάληψη – Ι.Μ. Ιωάννου Προδρόμου Ανάληψης για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες»

 

11ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 74.400,00 € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για :Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες»

 

12ο:Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 30.000,00  € [ με το ΦΠΑ] , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης , και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για «Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Μυρτιάς»

 

13ο: Έγκριση ,διάθεση-δέσμευση πίστωσης ποσού 16.000,00  € [ με το ΦΠΑ] , και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Επέκταση δικτύου όμβριων για την βελτίωση της αντιπλημμυρικής προστασίας της πόλης του Θέρμου.

 

14ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους  2017.

 

15ο:Αποδοχή πίστωσης 8.000,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς γα συνέχιση ανασκαφής.

 

 

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15.6.2017

Ανακοίνωση για την παραλαβή φρούτων (ροδάκινα – νεκταρίνια)

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Την Παρασκευή 16 Ιουνίου και ώρα από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου θα διανέμουν φρούτα (νεκταρίνια – ροδάκινα)   στους δικαιούχους  του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, στην οδό Τάκη Αραπογιάννη στο Θέρμο.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου να προσέλθουν για την παραλαβή.

 ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-1 ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2 ΤΟΥ 2015

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΤΕΥΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ – ΔΡΥΜΩΝΑΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ-ΔΡΥΜΩΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-01ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2-ΤΟΥ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Ακολουθεί λίστα με τα επισυναπτόμενα αρχεία προς κατέβασμα από τους ενδιαφερόμενους)

ΑΡΧΕΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στις 26/5/2017

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 26 Μαΐου 2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω θέματα

ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2017. 

2ο: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

3ο:Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο τακτοποιητικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους  2017.

4ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευση πίστωσης ποσού   215.000,00   € με ΦΠΑ ,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου :Διαμόρφωση προαυλίου χώρου Γυμνασίου Θέρμου με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση [άρθρο 32 του Ν.4412/2016] και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών.

5ο:Ορισμός δικηγόρου για την αριθμ.ΑΓ38/16-3-2017 ασκηθείσα αγωγή του κ. Λεωνίδα Βάρσου του Αριστοτέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Δήμου Θέρμου για την καταβολή οφειλόμενου ποσού από έργο εκτέλεσης τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων του Τ.Δ. Παμφίου Δήμου Θέρμου εντόκως νομίμως από 27.11.2013 και όχι από της ασκήσεως της αγωγής.

6ο:Ορισμός δικηγόρου για την αριθμ.ΑΓ37/16-3-2017 ασκηθείσα αγωγή του κ. Λεωνίδα Βάρσου του Αριστοτέλη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά του Δήμου Θέρμου για την καταβολή οφειλόμενου ποσού από έργο εκτέλεσης τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης δημοτικών δρόμων του Τ.Δ. Σιταραλώνων  Δήμου Θέρμου εντόκως νομίμως από 27.11.2013 και όχι από της ασκήσεως της αγωγής.

7ο:Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου μας.

8ο:Ορισμός δικηγόρου του Δήμου για την υπεράσπιση συμφερόντων του Δήμου για την παραμονή Ειρηνοδικείου στο Θέρμο.

 

Κατεβάστε το αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22. 5.2017

Πίνακες Κατάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Νικολίτσα
 Ταχ.Κωδ. : 30 008 Θέρμο
 Τηλέφωνο : 2644360127
 FAX : 2644023179
 E-mαil : atsinias@ 1350.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες : Απόστολος Τσινιάς

ΘΕΡΜΟ 8-5-2017 Αρ. Πρωτ. 1855

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (Αρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Θέρμου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Διαβάστε περισσότερα εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Σχετικά έγγραφα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Πίνακες κατάταξης

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις δομές του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΚΩΔ. 101-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚ

ΚΩΔ.104-ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ