ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-12-2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου την 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ

1ο:Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.

2ο:Ψήφιση – έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

3ο:Διαμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Θέρμου 2018 μετά τη γνώμη του παρατηρητηρίου.

4ο:Έγκριση διάθεση – δέσμευσης πίστωσης , καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ.

5ο:’Εκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Νέλσων Αθανασόπουλου για έσοδα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου.

6ο:Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2017.

7ο:Έγκριση κατάστασης οικονομικής ενίσχυσης απόρων δημοτών για το έτος 2018.

8ο:Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου  ΧΤ Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση δύο [2] στύλων ΦΟΠ και δύο [2] ΑΠΛΏΝ φ/Σ στην Ε.Ο Λευκού – Καλλιθέας του Δήμου Θέρμου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩN

 

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-12-2017

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Σας καλούμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 75 παραγ. 6 του Ν.3852/2010 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις  22  Δεκεμβρίου  2017  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 09:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  παρακάτω  θέματα.

      ΘΕΜΑΤΑ

       1}- Κατακύρωση αποτελέσματος διαδικασίας διαπραγμάτευσης  του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ μετά την ακύρωση  της 145/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Θέρμου με την  αριθ. πρωτ. 291679,301343,305197/11-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το θέμα εκφράζεται κατεπείγον:

Α) βάση της αριθ. 11/2017  Πράξης της ΣΕΔΕ όπου ο Διευθυντής του Γυμνασίου Θέρμου έθεσε θέμα επικινδυνότητας του προαυλίου χώρου του Γυμνασίου  όπου μια μαθήτρια γύρισε το πόδι της.

Β) το γεγονός ότι μέρος της πίστωσης  κατασκευής του έργου προέρχεται από την ΣΑΕΠ Ο55 του Υπουργείου Εσωτερικών και σε 18 μήνες από 9-2-2017  πρέπει να εξαντληθεί .

Γ)  Λόγω διακοπών των Χριστουγέννων και διακοπή λειτουργίας  του Σχολείου  να γίνει εγκατάσταση του εργοταξίου χωρίς κίνδυνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δ)  Αποφυγή συνεπειών για το Δήμο λόγω τρίτης ακύρωσης για το ίδιο θέμα απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αποφυγή αντιδικιών με την μειοδότρια εταιρεία.

     2}- Ανάθεση έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ»

Το θέμα είναι κατεπείγον λόγω ότι αφορά ύδρευση και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι   λόγω καθυστέρησης του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου στις 23-12-2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την  23 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1ον Προτάσεις Τ. Κ.  Θέρμου.

2ον  Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Θέρμου (προτάσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πάτρας).

3ον Οδικός άξονα Θέρμου – Αγρινίου  (προτάσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πάτρας).

4ον Οδικός άξονα Θέρμου – Ναυπάκτου  (προτάσεις για το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πάτρας).

5ον Φιλοξενία κλιμακίου επιστημόνων ΓΕΩΤΕ, για επιτόπια εξέταση καταστροφών στις ορεινές Κοινότητες.

6ον Αποδοχή πίστωσης 220.000,00 ευρώ για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κατανομή.

7ον Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 ευρώ για εξόφληση εκδήλωσης εγκαινίων μνημείου Πεσόντων αεροπόρων.

8ον Αγορά  -50- Βιβλίων Ι. Καρύτσα  (Ομοσπονδιακή Πολιτεία & Αρχαίο Θέρμο) και ψήφιση πίστωσης 1.500,00 ευρώ.

9ον Ανακήρυξη του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου σε επίτιμο δημότη Θέρμου και πραγματοποίηση τελετής.

10ον Διεξαγωγή εκδήλωσης στην Αθήνα για την προβολή του Μουσείου και του Αρχαιολογικού χώρου, στις 28 Φεβρουαρίου 2018  ή σε εναλλακτική ημερομηνία.

11ον Κατασκευή επιτύμβιας πλάκας πεσόντων Θερμίων στους αγώνες υπέρ Πατρίδος.

12ον Λειτουργία τμήματος Σχολείου δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) στο Θέρμο.

13ον Αντικατάσταση μέλους  της Σχολικής Επιτροπής Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΔΕ) Δήμου Θέρμου.

14ον Αντικατάσταση μέλους  του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.

15ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017.

16ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαραγιάννης  Κων/νος

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου στις 22-12-2017.

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 και παρ. 5  (Πρόγραμμα Καλλικράτης), και του άρθρου 95 παρ. 2 ν. 3463/2006, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την Παρασκευή     22 Δεκεμβρίου  2017 και ώρα 19:00, με θέματα  συζήτησης:

  1. Κατασκευή αύλειου χώρου Γυμνασίου Θέρμου (αίτηση -9- Δημοτικών Συμβούλων)

Ο Πρόεδρος   του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                  Μαραγιάννης Κων/νος

 

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου η ιατρική εξέταση ηλικιωμένων πολιτών στις Τ.Κ. Ανάληψης και Μαραθιά του Δήμου Θέρμου.

   Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13/12/2017 η ιατρική εξέταση ηλικιωμένων πολιτών στις Τ.Κ. Ανάληψης και Μαραθιά του Δήμου Θέρμου, από ιατρικό κλιμάκιο του 2/39 Σ.Π. Μεσολογγίου. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι των ορεινών κοινοτήτων υποδέχτηκαν τους στρατιωτικούς ιατρούς εγκάρδια και με αισθήματα χαράς και ευγνωμοσύνης για τις ιατρικές υπηρεσίες που τους προσέφεραν, την ανθρώπινη προσέγγιση και επαφή, καθώς και για το ενδιαφέρον που επέδειξαν με την επίσκεψή τους στις ορεινές περιοχές που κατοικούν.

Η Δημοτική Αρχή Θέρμου εκφράζει τις θερμές τις ευχαριστίες στους ιατρούς και στο 2/39 Σ.Π. Μεσολογγίου, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της συγκεκριμένης δράσης για έναν ορεινό δήμο όπως αυτός του Θέρμου και το πόσο πολύτιμη είναι για τους ηλικιωμένους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Ανθρώπων που παρά τον μικρό αριθμό τους, δίνουν ζωή όλες τις εποχές του χρόνου στις ορεινές κοινότητες που βρίσκονται, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται η διαβίωσή τους σε αυτές (προσβασιμότητα, επικοινωνία κλπ.).

Η συγκεκριμένη δράση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς υπάρχει η θέληση να πραγματοποιηθούν ανάλογες επισκέψεις στρατιωτικών ιατρών και σε άλλες ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θέρμου το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους κατοίκους ορεινών περιοχών του δήμου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης στο Κ.Υ. Θέρμου και σε άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δ. Σ. για την αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που εξέπεσαν του αξιώματός των για την 17-12-2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Θέρμου στις 17-12-2017 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ. ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 για την εκλογή – αντικατάσταση μελών της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου που εξέπεσαν.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μαραγιάννης Κων/νος

Κατεβάστε εδώ το αρχείο.

Χριστουγεννιάτικη έκθεση – Bazaar από την εικαστικό Βασιλική Μπίσσα από τις 15 Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα στο Δημαρχείο Θέρμου.

Στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Θέρμου, θα πραγματοποιηθεί Χριστουγεννιάτικη έκθεση – bazaar από την εικαστικό Βασιλική Μπίσσα, από τις 15 Δεκεμβρίου και για μια εβδομάδα και ώρες 9 το πρωί έως 2 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα έως 8.30 το βράδυ, στο αίθριο του δημαρχείου  στο Θέρμο.

Η κ. Μπίσσα θα εξηγήσει στους επισκέπτες της έκθεσης πως μπορούν να ξαναδώσουν ζωή σε παλιά αντικείμενα και έπιπλα και να τα κάνουν χρηστικά. Η εικαστικός με μεγάλη εμπειρία μέσα από την ενασχόλησή της με πατίνες, με αναπαλαιώσεις επίπλων , με αλλαγές χρωμάτων σε έπιπλα και ξύλινες επιφάνειες όπως ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες, θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών για να τους  αποκαλύψει τα μυστικά της τέχνης της αναπαλαίωσης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης η κ. Μπίσσα, επισκεπτόμενη τον Παιδικό Σταθμό και το Νηπιαγωγείο Θέρμου, θα δώσει χαρά στους μικρούς μαθητές αναπαλαιώνοντας μαζί τους παλιά αγαπημένα τους αντικείμενα.

                                                          ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Αρχίζουν απόψε οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Δήμο Θέρμου.

Το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Θέρμου αναγγέλλει την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που θα γίνουν στον δήμο, ξεκινώντας με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία ενώ θα ακολουθήσουν πολλά events.

«Σήμερα Σάββατο 9 Δεκεμβρίου  2017, στις 7:00 απόγευμα θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο της πλατείας. Θα ακολουθήσει μοντέρνος χορός από τα τμήματα του ΕΟΘ.

Ώρα 7:30 μ.μ. θα προσφερθεί  Ρακόμελο ,  σοκολάτα, μελομακάρονα, μπισκότα, Ζαχαρωτά… στο φιλόξενο  Χριστουγεννιάτικο χωριό του Θέρμου…. στην πηγή των ευχών!

Ακολουθεί  Face painting , παιχνίδια και θα χορέψουν όλοι σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς! Θα Ζωγραφίσουν  και θα στείλουν ευχές τα παιδιά συντροφιά   με την υπέροχη Ειρήνη Κοψαλή την ηθοποιό του Δήμου Θέρμου!

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου Θέρμου: Το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θέρμου συντροφιά με τους ηλιωμένους σε μια όμορφη  χριστουγεννιάτικη γιορτή.

Προβολή βίντεο

Κάλαντα και τραγούδια από τη χορωδία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Θέρμου.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν κεράσματα , τσάι και δωράκια.

Σας περιμένουμε!

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ! 

Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου 09Θέρμου.»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία έγιναν οι δωρεάν αλλεργιολογικοί έλεγχοι σε πολίτες στο χώρο του Δημαρχείου Θέρμου στις 6 και 7 Δεκεμβρίου.

Με την στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Θέρμου και των εταιρειών Virtus Pharma και Alfamedica A.E.-HAL και με σημαντική συμμετοχή δημοτών, έγιναν στις 6 και 7 Δεκεμβρίου δωρεάν αλλεργιολογικοί έλεγχοι στο χώρο του Δημαρχείου Θέρμου.  Θα ακολουθήσουν αντίστοιχες δράσεις από το νεοσύστατο Κέντρο Κοινότητας του Δ. Θέρμου, πάντα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έχουν στόχο την έγκαιρη διάγνωση, ώστε  με την κατάλληλη αντιμετώπιση να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των  αλλεργικών παθήσεων και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε αυτούς τους ελέγχους δίνεται προτεραιότητα, σε άτομα που δεν έχουν την οικονομική ή ασφαλιστική κάλυψη για έλεγχο σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό κέντρο.

                                                          ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιατρική εξέταση ηλικιωμένων πολιτών στις Τ.Κ. Ανάληψης και Μαραθιά την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, από ορθοπαιδικό ιατρό του 2/39 Σ.Π. Μεσολογγίου .

Στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στον Δήμο Θέρμου και  την διοίκηση του 2/39 Σ.Π. Μεσολογγίου «Σ/χης Καραχρήστος», την Τετάρτη 13/12/2017 ορθοπεδικός ιατρός που υπηρετεί στο 2/39 Σύνταγμα Πεζικού, θα βρίσκεται στα αγροτικά ιατρεία των Τ.Κ. Ανάληψης και Μαραθιά για την ιατρική εξέταση των ηλικιωμένων πολιτών.

Ανάλογες επισκέψεις Στρατιωτικών Ιατρών θα γίνουν και σε άλλες ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θέρμου το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της προσπάθειας παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ηλικιωμένους κατοίκους ορεινών περιοχών του δήμου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες μετακίνησης και πρόσβασης στο Κ.Υ. Θέρμου και σε άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.

Η Δημοτική Αρχή Θέρμου εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Διοικητή του 2/39 Σ.Π. αλλά και τους Στρατιωτικούς Ιατρούς, για την θετική τους ανταπόκριση στο αίτημα του δήμου και κατά συνέπεια για την σημαντική κοινωνική τους προσφορά.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ