ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οδοποιία  νέων οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. Ε.Σ.Υ

06. Γ.Σ.Υ

07.1. Τ.Σ.Υ

07.2. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. ΤΕΥΔ

10. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

11.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες.

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

03. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

04. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

05. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

06. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Επισκευή κτιρίου Δημοτικού σχολείου Μυρτιάς.

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Συντήρηση οδοποιίας τμήματος Ανάληψη – Ι.Μ. Ιωάννου Προδρόμου Ανάληψης για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες.

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες σε τοπικές κοινότητες και στην έδρα του δήμου.

 

01. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

02. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

03. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

04. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

05. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

06. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

07. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

08. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

09. ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στις Τ.Κ. Θέρμου, Κάτω Χρυσοβίτσας, Μυρτιάς, Σιταραλώνων, Παμφίου, Ανάληψης και Κοκκινόβρυσης Δήμου Θέρμου.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας τοπικών κοινοτήτων.

Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1, της 1-2 και 2-2 του 2015.

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΤΕΥΔ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας

Βελτίωση – ασφαλτόστρωση  στο οδικό τμήμα Αετόπετρα – Δρυμώνας.

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ-ΔΡΥΜΩΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη διακήρυξης

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ  ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 31-01ΤΗΣ 1-2 ΚΑΙ 2-2-ΤΟΥ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(Ακολουθεί λίστα με τα επισυναπτόμενα αρχεία προς κατέβασμα από τους ενδιαφερόμενους)

ΑΡΧΕΙΑ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

6. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8. ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Νικολίτσα
 Ταχ.Κωδ. : 30 008 Θέρμο
 Τηλέφωνο : 2644360127
 FAX : 2644023179
 E-mαil : atsinias@ 1350.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες : Απόστολος Τσινιάς

ΘΕΡΜΟ 8-5-2017 Αρ. Πρωτ. 1855

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (Αρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Θέρμου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Διαβάστε περισσότερα εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Σχετικά έγγραφα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ