Πίνακες Κατάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Νικολίτσα
 Ταχ.Κωδ. : 30 008 Θέρμο
 Τηλέφωνο : 2644360127
 FAX : 2644023179
 E-mαil : atsinias@ 1350.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες : Απόστολος Τσινιάς

ΘΕΡΜΟ 8-5-2017 Αρ. Πρωτ. 1855

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (Αρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)

Ο Δήμος Θέρμου, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6, του άρθρου 118, του Ν.4412/2016, για το έτος 2017

ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων ή μελετών:

Διαβάστε περισσότερα εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Σχετικά έγγραφα:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Μετονομασία Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας

Ρυθμίστηκε με ενέργειες της δημοτικής αρχής μία σημαντική λεπτομέρεια που επί σειρά ετών παρέμενε σε εκκρεμότητα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε το σχετικό προεδρικό διάταγμα και από το Υπουργείο Εσωτερικών απεστάλη αντίγραφο του παπύρου στο Εθνικό Τυπογραφείο. Το προεδρικό διάταγμα δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως αρ. 66, τεύχος πρώτο, στις 9-5-2017. Με το διάταγμα αυτό εγκρίθηκε η μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς.

Η μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς αποτελούσε παλαιό αίτημα των πολιτών της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας και είχε να κάνει με πρακτικούς κυρίως λόγους και πρωτίστως με το γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να συνεχίσει να αναγράφεται και με τα δύο ονόματα το εν λόγω τοπικό διαμέρισμα του Δήμου Θέρμου.  Κατόπιν των επισταμένων ενεργειών της δημοτικής αρχής, δόθηκε η δέουσα λύση και σε αυτό το πρόβλημα.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επαναλειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του Λαογραφικού Μουσείου Δήμου Θέρμου

Επαναλειτουργούν από τις αρχές Μαΐου η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Θέρμου, έπειτα από τη στελέχωσή τους με νέο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας.

Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο  κτήριο του παλιού δημαρχείου το οποίο βρίσκεται στην πλατεία του Θέρμου. Περισσότερα από πέντε χιλιάδες βιβλία διατίθενται προς δανεισμό ενώ εκατοντάδες ακόμα σημαντικές εκδόσεις, πολλές εκ των οποίων σπάνιες,  προσφέρονται για μελέτη  στο ειδικά διαμορφωμένο αναγνωστήριο.  Στη συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εκδόσεις λογοτεχνικού, ιστορικού, λαογραφικού και θρησκευτικού περιεχομένου, φιλοσοφικά έργα και νομικά συγγράμματα, βιογραφίες, απομνημονεύματα – άπαντα, λευκώματα, δοκίμια, καθώς και αρχείο περιοδικών και εφημερίδων. Η παιδική λογοτεχνία έχει τη δική της θέση στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Θέρμου που λειτουργεί τις καθημερινές από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  τηλεφωνικά στο 22640 22659.

Στο Λαογραφικό Μουσείο το οποίο στεγάζεται στο κληροδότημα Δημητρίου Υφαντή επί της οδού Αναστασίου Ακρίδα πλησίον της πλατείας του Θέρμου, εκτίθενται παραδοσιακά αντικείμενα που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής των κατοίκων του Δήμου Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής της ορεινής Τριχωνίδας. Η συλλογή και διάσωση των εκθεμάτων άρχισε το 1991 με πρωτοβουλία  της Ιστορικής  Λαογραφικής Εταιρείας Απόκουρου (ΙΛΕΑ). Τα αντικείμενα που φυλάσσονται στο καλαίσθητο κτήριο προέρχονται από διαφορετικές χρονικές περιόδους του παρελθόντος και έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τη θεματολογία τους.  Τόσο οι δημότες όσο και οι επισκέπτες της περιοχής έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά σπάνια αντικείμενα καθημερινής χρήσης, εργαλεία, οικοσκευές, έπιπλα, όπλα, ενδυμασίες, αρχεία, έγγραφα αλλά και φωτογραφίες.  Με την περιήγηση στο μουσείο μπορούν να αντλήσουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης, τις μεθόδους εργασίας, τα ήθη και τα έθιμα καθώς και  τις συνήθειες  των κατοίκων στο πέρασμα των χρόνων.  Η τεκμηριωμένη παρουσίαση των εκθεμάτων, η σπανιότητα πολλών εξ αυτών και η ενδιαφέρουσα θεματολογία του,  καθιστούν την επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Δήμου Θέρμου μοναδική εμπειρία. Το μουσείο λειτουργεί  τις καθημερινές από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι ενώ για τον προγραμματισμό  ομαδικών επισκέψεων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 26440 23025.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις θέσεις τους 43 εργαζόμενοι στο Δήμο Θέρμου.

Άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας στο Δήμο Θέρμου με στόχο την κάλυψη  αναγκών και λειτουργειών οι οποίες συμπληρώνουν και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους δημότες και ευνοούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου.

Η εισήγηση του Δήμου για την αναγκαιότητα πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού έγινε αποδεκτή στο σύνολό της και την Τρίτη 2 Μαΐου ανέλαβαν καθήκοντα σαράντα τρεις ωφελούμενοι του προγράμματος,  πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων. Αναλυτικά προσελήφθησαν: ένας εργαζόμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση (ΔΕ) Γενικών καθηκόντων σχολείων, επτά ΔΕ Διοικητικού, ένας ΔΕ Ηθοποιών, δύο ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης γ’ κατηγορίας, δύο ΔΕ Πληροφορικής, ένας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου JCB, ένας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)  Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας, ένας ΠΕ  Κοινωνιολόγων, ένας ΠΕ Ψυχολόγων, ένας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)  Βρεφονηπιοκόμων, ένας ΤΕ Έργων υποδομής, δύο ΤΕ Λογιστικής, ένας ΤΕ  Μηχανολόγων Μηχανικών, ένας ΤΕ Πληροφορικής, ένας ΤΕ Γεωπονίας, δύο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Βοηθητικό προσωπικό υδραυλικών, έξι ΥΕ Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας, δύο ΥΕ Βοηθητικών εργασιών μεταφορείς, δύο ΥΕ Βοηθών ελαιοχρωματιστών, ένας ΥΕ Βοηθών ηλεκτρολόγων, δύο ΥΕ Βοηθών μπετατζήδων και τέσσερις ΥΕ Εργατών πρασίνου.

Κατά την υποδοχή των εργαζομένων την πρώτη ημέρα έναρξης του προγράμματος, ο δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας τους καλωσόρισε και μεταξύ άλλων τόνισε τα εξής: «Η οκτάμηνη απασχόληση όλων θα βοηθήσει αποφασιστικά τον ορεινό Δήμο Θέρμου που στερείται του αναγκαίου προσωπικού. Όλες οι ειδικότητες θα συμπληρώσουν το υπάρχον προσωπικό και η πόλη και οι τοπικές κοινότητες θα αλλάξουν όψη, ενώ θα προωθηθούν πολιτιστικές δραστηριότητες, κοινωνικές δομές και θα υποστηριχτεί στο μέγιστο βαθμό το διοικητικό κομμάτι του δήμου»

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πίνακες κατάταξης

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων για τις δομές του Κοινωνικού Φαρμακείου και Παντοπωλείου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΚΩΔ. 101-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.102-ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΩΔ.103-ΠΕ ΦΑΡΜΑΚ

ΚΩΔ.104-ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ